Consell Comarcal del Garraf

Logo del Consell Comarcal del Garraf
Logo del Consell Comarcal del Garraf

Dossier de premsa Treball en xarxa entre el Consell Comarcal i els ajuntaments


Comarcal del Garraf per tal de garantir els serveis socials. Des de l’any 2008 el Consell Comarcal del Garraf signa un contracte programa amb el Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya, amb l’objectiu d’articular mecanismes de coordinació, cooperació i col·laboració entre el mateix departament, l’ens comarcal i els ajuntaments de menys de 20.000 habitants, per a la prestació i el finançament dels serveis socials i altres programes relatius al benestar social i les polítiques d’igualtat.


Donar prioritat a l’atenció a les persones en situació d’especial necessitat social i de dependència, homogeneïtzar les condicions de prestació i de finançament dels serveis i desenvolupar sistemes sostenibles de provisió de serveis socials, són alguns dels objectius principals dels convenis signats avui, que també busquen contribuir a la prevenció de les problemàtiques socials i a la reinserció i integració social de les persones en situació de risc social d’exclusió.


Professionals destinats pel Consell Comarcal del Garraf als municipis de Cubelles, Canyelles i Olivella ofereixen serveis socials bàsics, servei d’atenció a la dependència, serveis d’intervenció socioeducativa per a infants i adolescents, sistemes de resposta urgent per a dones que es troben en situació de violència, acollida i integració de persones estrangeres immigrades, servei de transport adaptat, Equips d’atenció a la infància i l’adolescència (EAIA) i servei d’atenció i informació a les dones SIAD. El finançament d’aquests serveis prové de les aportacions del Departament de Benestar i Família, l’Institut Català de les Dones i la Diputació de Barcelona, i és complementat pels ajuntaments.

 

Al dossier trobareu informació detallada de cada servei i un annex amb la memòria d'intervencions fetes durant l'any 2012.