Consell Comarcal del Garraf

Logo del Consell Comarcal del Garraf
Logo del Consell Comarcal del Garraf

Dossier de premsa Ordenació Territorial, Habitatge i Medi Ambient. Balanç 2012


L’Oficina d’Habitatge del Consell Comarcal del Garraf va atendre més de 9.000 consultes durant l’any 2012, xifra superior que la de l’any 2011. Les consultes, que s’atenen de forma presencial, per telèfon i per correu electrònic, provenen especialment de la ciutadania, empreses, professionals i comunitats de propietaris. Pel que fa als municipis, continua en funcionament l’atenció a través de la intranet de la borsa d’habitatges, que s’actualitza periòdicament.

 

Durant el 2012 s’han impulsat nous programes que busquen donar resposta a les necessitats fruit de la crisi econòmica i de les situacions de sobreendeutament familiar i de dificultats econòmiques. S’han incorporat les prestacions econòmiques d’especial urgència, així com l’assessorament sobre el deute hipotecari (Ofideute) i la informació i gestió del Pla de xoc (adjudicació d’habitatges públics buits).

 Documentació adjunta

Enllaços relacionats