Consell Comarcal del Garraf

Logo del Consell Comarcal del Garraf
Logo del Consell Comarcal del Garraf

Dossier de Premsa Traca 2008-2012


L’any 2008, arran d’haver-se observat un augment del consum de substàncies com l’alcohol, el tabac i el cànnabis a Canyelles, Cubelles i Olivella, les regidories de joventut i salut van assumir el compromís polític i tècnic d’actuar i donar resposta de manera coordinada i planificada davant d’aquesta realitat.

 

Amb l’impuls del Consell Comarcal del Garraf i dels ajuntaments dels tres municipis de menys de 20.000 habitants, es va decidir crear el Pla de Prevenció de Drogodependències, amb el suport de la Unitat d’assessorament i Prevenció de la Diputació de Barcelona.


Per la redacció i definició de les accions es va crear una comissió política amb la implicació dels càrrecs electes locals i una comissió tècnica amb la participació de professionals dels àmbits de joventut, educació, salut, serveis socials, governació i esports i d’agents dels mossos d’esquadra i la policia municipal.


A finals de novembre del 2008, el Consell Comarcal del Garraf i els tres ajuntaments van signar un conveni de col·laboració mitjançant el qual l’ens comarcal va contractar un tècnic de prevenció en drogodependències, encarregat de l’elaboració i aplicació del Pla, en estreta col·laboració amb les entitats i els professionals a nivell local.


Enguany el Pla de Prevenció de Drogodependències de Canyelles, Cubelles i Olivella, anomenat TRACA, arriba als 4 anys de funcionament i compta amb el suport econòmic dels Consell Comarcal del Garraf, dels tres ajuntaments pariticipants, de la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya i de la Diputació de Barcelona.

 Documentació adjunta