Consell Comarcal del Garraf

Logo del Consell Comarcal del Garraf
Logo del Consell Comarcal del Garraf

Dossier de premsa Ordenació Territorial i Habitatge. Balanç 2011 i previsions 2012


Balanç de ajuts atorgats durant el 2011 en matèria d'habitatge pel Consell Comarcal del Garraf. Previsions d'actuacions durant el 2012.

 

L’Oficina d’Habitatge del Consell Comarcal del Garraf va atendre més de 8.000 consultes sobre ajuts durant l’any 2011, el doble que el 2010. Pel que fa a noves sol·licituds, durant l’any passat, es van gestionar 589 demandes d’ajuts per al pagament del lloguer i 217 de renda bàsica d’emancipació. En relació a les cèdules d’habitabilitat es van rebre 491 sol·licituds per primera i segona ocupació. A l’Oficina també es van tramitar 48 inscripcions al registre de sol·licitants d’habitatge de protecció oficial i es van signar 26 contractes a través de la borsa d’habitatge de lloguer.

 Documentació adjunta