Consell Comarcal

Sra. Esther Morales Miguel



  • Partit polític: Federació Convergència i Unió CIU
  • Municipi: Sant Pere de Ribes

  • Ester Morales Miguel

    Ester Morales Miguel