Consell Comarcal del Garraf

Logo del Consell Comarcal del Garraf
Logo del Consell Comarcal del Garraf

Convocatòria Ple ordinari de l'1 de febrer de 2018


 

 

Presidència

 

1.  Aprovació de l’acta del ple anterior (14 de desembre de 2017).

2. Donar compte dels decrets de presidència i gerència.

 

Àrea de Serveis Generals i Organització

 

3. Proposta d'aprovació de la modificació i creació d'ordenances fiscals i preus públics per a l'any 2018

4. Donar compte de l'informe de tresoreria referent a la morositat del 4t trimestre de 2017

5. Donar compte de l'estat d'execució corresponent al 4t trimestre de 2017.

6. Proposta d’aprovació del Pressupost, de les bases d’execució i de la plantilla de personal del Consell Comarcal del Garraf, per a l’any 2018.

7. Proposta d’aprovació de l’oferta d’ocupació pública  per a l’any 2018.

8. Proposta d’aprovació de les bases reguladores i de la convocatòria d’una plaça de pedagog/a de l’EAIA vinculada al contracte-programa de Serveis Socials.

9. Proposta d'aprovació del conveni de col·laboració interadministrativa entre l'ajuntament de Vilanova i la Geltrú i el Consell Comarcal del Garraf per a les millores infraestructurals i patrimonials a la Masia d'en Cabanyes.

10. Proposta d'aprovació del protocol d'intencions que es formalitza entre l'ajuntament de Vilanova i la Geltrú, el Consell Comarcal del Garraf i la mercantil Sitback Produccions, S.L., amb la doble naturalesa de conveni de col·laboració i contracte de patrocini per a l'esponsorització del "Vida Festival Internacional de Vilanova i la Geltrú" durant les edicions de 2018 a 2021.

 

Serveis a les persones

 

11. Proposta d’aprovació dels ajuts de menjador per necessitats socioeconòmiques des del 23 de novembre de 2017 fins a la data actual, dins 
del curs escolar 2017-2018.

12. Proposta d’aprovació dels ajuts individuals de desplaçament per a l’alumnat d’educació obligatòria i 2n cicle d’educació infantil 
dels centres educatius de la comarca del Garraf, curs 2017-2018.

13. Proposta d’aprovació del conveni de col·laboració amb la Fundació Casa Empara quan al servei de transport adaptat i assistit, any 2018.

14. Proposta d’aprovació del conveni de col·laboració amb la Fundació Espiga Penedès quan al servei de transport adaptat i assistit, any 2018.

 

Cultura, patrimoni, ocupació i esports

 

15. Proposta de ratificació del Conveni de col·laboració entre el  Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i l’entitat beneficiària Consell Comarcal del Garraf, en el marc del Programa UBICAT. 

16. Proposta d’aprovació del Conveni amb els ajuntaments de Canyelles, Cubelles, Olivella i Sitges, en relació al programa UBICAT d’acompanyament a la inserció i suport ocupacional, per a la inclusió social corresponent a la convocatòria 2017 i el seu desplegament durant l’exercici 2018.


MOCIONS

 

17. Moció que presenta el Grup Comarcal del Garraf del Partit Popular Català per a donar suport i defensar la presó permanent revisable.

18. Moció presentada pel Grup Comarcal del Garraf de Ciutadans de rebuig a l’augment de les tarifes del transport públic a la regió metropolitana de Barcelona.

 

Mocions d’urgència

 

19. Precs i Preguntes.

 


Data publicació:29 de gener de 2018