Consell Comarcal del Garraf

Logo del Consell Comarcal del Garraf
Logo del Consell Comarcal del Garraf

Convocatòria Ple ordinari del 14 de desembre de 2017


 

Presidència

 

1. Aprovació de les actes dels plens anteriors (19/10/17 i 9/11/17).

2. Donar compte dels decrets de presidència i gerència.

3. Proposta d’aprovació de suport al Manifest unitari “Dia Internacional per a l’eliminació de la violència envers les dones 25 de novembre de 2017”.

 

Àrea de Serveis Generals i Organització

 

4. Proposta d’aprovació del II Pla Intern d’Igualtat (2017-2021) del Consell Comarcal del Garraf.

5. Proposta d’aprovació de la modificació de les bases reguladores que han de regir la convocatòria d’una plaça temporal de tècnic/a mitjà - projecte FEDER aprovades en sessió plenària del Consell Comarcal del Garraf de data 19 d’octubre de 2017.

6. Proposta d’aprovació de la convocatòria i les bases reguladores que han de regir la convocatòria d’una plaça temporal de tècnic/a de coordinació i execució del projecte PECT mitjançant concurs oposició lliure.

7. Donar compte de l’informe de tresoreria referent a la morositat del 3r trimestre de 2017.

8. Donar compte de l’estat d’execució corresponent al 3r trimestre de 2017.

9. Donar compte dels decrets de Presidència en relació a modificacions del pressupost 2017 (exp. 18 a 22/2017).

 

Àrea de Serveis a les Persones

 

10. Proposta de ratificació del decret de presidència núm. 230/2017 de data 23 de novembre de 2017, relatiu a l’atorgament d’ajut individuals de menjador escolar per necessitats socioeconòmiques, curs 2017-2018

11. Proposta de resolució del recurs de reposició interposat contra l’adjudicació del servei de transport escolar col·lectiu a la comarca del Garraf per als cursos 2017-2018 i 2018-2019

12. Proposta de ratificació del decret de presidència núm. 221/2017 relatiu a l’aprovació del Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Garraf i l’Ajuntament de Cubelles en matèria de polítiques de joventut relatives al contracte programa 2017-2019 del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

13. Proposta de ratificació del decret de presidència núm. 222/2017 relatiu a l’aprovació del Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Garraf i l’Ajuntament de Canyelles en matèria de polítiques de joventut relatives al contracte programa 2017-2019 del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

14. Proposta d’aprovació de l’Annex al Conveni del Projecte TRACA –Pla de Prevenció de Drogodependències – entre el Consell Comarcal del Garraf i els ajuntaments de Canyelles, Cubelles i Olivella per a l’any 2018.

15. Proposta d'aprovació de l'”Addenda al contracte programa 2016/2019 per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració entre el Departament de Treball, Afers socials i Famílies i el Consell Comarcal del Garraf, en matèria de serveis socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques d'igualtat, per al 2017".

16. Proposta d'aprovació del "Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Garraf i l'ajuntament de Canyelles per a la prestació dels serveis socials d'atenció primària i altres programes de serveis socials per a l'any 2018".

17. Proposta d'aprovació del "Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Garraf i l'ajuntament de Cubelles per a la prestació dels serveis socials d'atenció primària i altres programes de serveis socials per a l'any 2018".

18. Proposta d'aprovació del "Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Garraf i l'ajuntament d'Olivella per a la prestació dels serveis socials d'atenció primària i altres programes de serveis socials per l'any 2018".

 

Àrea d'Ordenació Territorial i Habitatge.

 

19. Prorrogar, de forma expressa, el conveni de col·laboració per l’assistència en matèria d’habitatge entre el Consell Comarcal del Garraf i l’Ajuntament de Cubelles, per a l’any 2018.

20. Prorrogar, de forma expressa, el conveni de col·laboració per l’assistència en matèria d’habitatge entre el Consell Comarcal del Garraf i l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes, per a l’any 2018.

21. Prorrogar, de forma expressa, el conveni de col·laboració per a l’assistència en matèria d’habitatge entre el Consell Comarcal del Garraf i l’Ajuntament d’Olivella, per l’any 2018.

22. Aprovar l’addenda de pròrroga del conveni de col·laboració entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i el Consell Comarcal del Garraf, relatiu a l’Oficina d’Habitatge situada en aquesta comarca, per a l’any 2018.

23. Aprovar l’addenda de pròrroga del conveni de col·laboració entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i el Consell Comarcal del Garraf, relatiu al Programa de Mediació per al Lloguer Social per a l’any 2018.

24. Delegar a favor de la Presidència, les següents atribucions i/o competències del Ple del Consell Comarcal del Garraf en relació a l’operació “Garraf: camins, patrimoni i natura”.

25. Aprovar la creació de la Ponència Tècnica Ambiental del Consell Comarcal del Garraf.

 

Àrea de Cultura, Patrimoni, Ocupació i Esports.

 

26. Proposta d’acceptació de la subvenció i aprovació del conveni de col·laboració entre el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i l’entitat promotora Consell Comarcal del Garraf, en el marc del Programa 30 Plus, per a la inserció de persones desocupades de 30 i més anys.

27. Proposta d’aprovació del conveni de col·laboració del Consell Comarcal del Garraf amb els ajuntaments de Canyelles, Cubelles, Olivella, Sant Pere de Ribes i Sitges per al desenvolupament del programa 30 plus, per a la inserció de persones desocupades de 30 i mes anys corresponent a la convocatòria 2017.

28. Proposta d’aprovació del Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Garraf i l'Ajuntament de Canyelles, Cubelles i Olivella per a la realització del Programa Treball i Formació 2017.

29. Donar compte al Ple del Consell Comarcal del Garraf del desenvolupament del Pacte per l'ocupació al Garraf i de l'adjudicació per a l'elaboració del Pacte per l'ocupació al Garraf a DALEPH Iniciativas y organización.

30. Donar compte del conveni de col·laboració establert entre el Consell Comarcal del Garraf i l’Institut d’Estudis Penedesencs.

 

Mocions d’urgència

31. Precs i Preguntes.


Data publicació:11 de desembre de 2017