Consell Comarcal del Garraf

Logo del Consell Comarcal del Garraf
Logo del Consell Comarcal del Garraf

Convocatòria Ple Ordinari del 15 de desembre de 2016


 

Presidència

 

1. Aprovació de l'acta del ple anterior (29 de setembre de 2016).
2. Donar compte dels decrets de presidència i gerència.
3. Proposta d'adhesió al Manifest institucional del Dia internacional per a l'eliminació de la violència envers les dones.

 

Àrea de Serveis Generals i Organització
4. Donar compte de l'informe de tresoreria i annex d'intervenció referent a la morositat del 3r. trimestre de l'any 2016.
5. Proposta de modificació d'ordenances fiscals i preus públics per a l'any 2017.
6. Proposta d'aprovació del Pla de Prevenció de Riscos Laborals del Consell Comarcal del Garraf.
7. Proposta d'autorització a la compatibilitat amb activitat privada de la Sra. Montse Peña, treballadora social del Consell Comarcal del Garraf.

 

Àrea de Serveis a les Persones
8. Proposta de ratificació dels decrets de presidència núm. 155/2016, 174/2016, 180/2016 i 183/2016 relatius als ajuts de menjador escolar per necessitats socioeconòmiques per al curs 2016-2017.
9. Proposta d'aprovació de l'adhesió i suport del Consell Comarcal del Garraf a les conclusions de la Jornada "Radiografia de la Sanitat al Garraf".
10. Proposta d'aprovació de l'adhesió i suport del Consell Comarcal del Garraf a les conclusions de la Jornada "Aplicació i implementació de la Llei de la Dependència al Garraf".
11. Proposta d'adhesió al Manifest "Casa nostra, casa vostra".

 

Àrea d'Ordenació Territorial i Habitatge


12. Proposta d'aprovació del conveni de col•laboració per a l'assistència en matèria d'habitatge entre el Consell Comarcal del Garraf i l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes per a l'any 2017.
13. Proposta d'aprovació del conveni de col•laboració per a l'assistència en matèria d'habitatge entre el Consell Comarcal del Garraf i l'Ajuntament de Cubelles per a l'any 2017.
14. Proposta d'aprovació del conveni de col•laboració per a l'assistència en matèria d'habitatge entre el Consell Comarcal del Garraf i l'Ajuntament d'Olivella per a l'any 2017.

 

Àrea de Cultura, Patrimoni, Ocupació i Esports


15. Proposta de ratificació de l'aprovació de la modificació dels estatuts del Consorci per a la Normalització Lingüística, motivada pels canvis que suposa l'entrada en vigor de diverses normatives.
16. Proposta de ratificació del Decret de Presidència, núm. 172/2016, de 27 d'octubre, que disposa l'aprovació del conveni entre el Consell Comarcal del Garraf i l'Institut Municipal de Treball IMET, per portar a terme el Projecte TIMOL a l'Arxiu Comarcal del Garraf.
17. Proposta de ratificació de sol•licitud de les subvencions per l'any 2016 i la convocatòria anticipada pel 2017, al Servei d'Ocupació de Catalunya SOC, del "Programa 30 Plus per a la inserció de persones desocupades de 30 i més anys" (Resolució TSF/2496/2016, de 24 d'octubre).
18. Proposta de ratificació de la sol•licitud de les subvencions per a l'any 2016, de la convocatòria, de subvencions per portar a terme el "Programa de Treball i Formació" del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, a través del SOC (Resolució TSF/2496/2016, de 3 de novembre).
19. Proposta d'acceptació de la Subvenció del Programa "Fem Ocupació per a Joves" - d'acord amb la resolució TSF/1910/2016, de 29 de juliol, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2016 i convocatòria anticipada 2017-, així com la proposta d'aprovació del conveni de col•laboració entre el Consell Comarcal del Garraf i el Servei d'Ocupació de Catalunya. Expedient FOJ-36-2016.

 

MOCIONS
20. Moció d'ERC per promoure la transparència al Consell Comarcal del Garraf.

 

Mocions d'urgència
21. Precs i Preguntes.


Data publicació:12 de desembre de 2016