Consell Comarcal del Garraf

Logo del Consell Comarcal del Garraf
Logo del Consell Comarcal del Garraf

VIII Trobada d'Estudiosos del Garraf i d'Olèrdola

Trobada d’investigadors que contribueixen a fer possible l'encaix i la gestió dels espais naturals en el territori.


Del 19 de novembre de 2018 al 20 de novembre de 2018El proper 20 de novembre tindrà lloc a la Masia d'en Cabanyes de Vilanova i la Geltrú la VIII Trobada d'Estudiosos del Garraf i d'Olèrdola. 

 

Són moltes les persones que, en els últims quatre anys, han fet estudis en aquest magnífic escenari, contribuïnt a un major coneixement de la seva realitat i dels seus valors naturals, paisatgístics i culturals. També són moltes les iniciatives i actuacions que s'han dut a terme per gestionar la conservació, l'ús públic i el desenvolupament social i econòmic d'aquests espais.

 

A la trobada del 20 de novembre trobarem el marc idoni per aplegar investigadors i persones interessades en aquells àmbits que, d'una manera o una altra, contribueixen a fer possible l'encaix i la gestió d'aquests espais naturals en el territori. Un marc on fer possible el diàleg i la discussió entre tots ells.

 

 

Programa

 

Dilluns, 19 de novembre

 

 • 16.30 h: Paraules de benvinguda:
 • Jesus Calderer. Diputat adjunt d'Espais Naturals
 • Representant de l’Ajuntament de Gavà.
 • Lluis Giralt. Conseller d’ordenació territorial i habitatge. Consell Comarcal del Garraf.                                
 • 16.45 h: Xerrada inaugural "La conservació de la biodiversitat com a eina de prevenció de malalties emergents", Jordi Serra-Cobo

           

Gestió

 

 • 17.15 h: Efectes de  la introducció d’un ramat de cavalls en llibertat sobre la vegetació del Parc del Garraf. Santi Llacuna Claramunt
 • 17.30 h: Els cavalls de  la Fundació Miranda i el Parc del Garraf. Rosa Galindo    
 • 17.45 h: Sobre l'interès ramader d'algunes espècies dels sotaboscos i matollars del massís del Garraf. Jordi Bartolomé Filella  
 • 18.00 h: Anàlisi de les activitats organitzades en els Parcs del Garraf i Olèrdola. Sofia Paricio García        
 • 18.15 h: Anàlisi de la freqüentació als Parcs del Garraf i Olèrdola. Sofia Paricio García        
 • 18.30 h: Com engegar un procés participatiu. El cas de la Carta Europea de Turisme Sostenible del Garraf, Olèrdola i Foix. Sofia Paricio García
 • 18.45 h: La Falconera: la necessitat d’integrar els stakeholders en les decisions ambientals. Jordi Mas Castellà     

    

 

Dimarts, 20 de novembre

 

Gestió

 

 • 09.30 h: Gestió forestal de les finques públiques al Parc del Garraf i prevenció d'incendis. Montserrat Cabré Domènech
 • 09.45 h: Situació de la gestió forestal al Garraf. Joaquim Perramon Ayza                             
 • 10.00 h: Vulnerabilitat dels Perímetres de Protecció Prioritària (PPP) de muntanyes de l’Ordal (B6) i Garraf (B7) al foc forestal. Helena Ballart
 • 10.15 h: El seguiment de la processionària del pi (Thaumetopoea pityocampa) al Parc del Garraf-Olèrdola. Pere Martorell Botella
 • 10.30 h: Models basats en la reproducció de l’astor poden ajudar a compatibilitzar gestió amb conservació dels ecosistemes forestals. Rodrigo del Amo Aguilar
 • 10.45 h: Punts negres d'atropellament de fauna a la xarxa viària en l'àmbit dels Parcs del Garraf i Olèrdola. Rafael González 

            

11:00 h a 11.30 h: Pausa - Cafè 

                                                                     

Sala 1:

 

Flora i vegetació       

       

 • 11.30 h: Anàlisi dels efectes de les condicions ambientals en la distribució d’espècies arbòries al Parc del Garraf i a les finques de Jafre i Can Vendrell. Marc Español Escoda    
 • 11.45 h: Implicació de la disponibilitat de nutrients i el sexe en la resistència a la foto-inhibició hivernal de Pistacia lentiscus. Paula Muñoz Roldan     
 • 12.00 h: Seguiment Estandaritzat de Flora Amenaçada (SEFA) als Parcs del Garraf i d’Olèrdola. Eulàlia Gómez Molina
 • 12.15 h: Seguiment de l’estepa d’arenal (Halimium halimifolium) al Parc del Garraf i valoració dels efectes de la millora d’hàbitat de l’any 2010. David Carrera Bonet     
 • 12.30 h: Estat de conservació de les poblacions ibèriques de Silene neglecta. (Caryopphyllaceae). Llorenç Sáez Gonyalons

              

Fauna   

 

 • 12.45 h: Seguiment de poblacions d'artròpodes hipogeus en avencs del Parc del Garraf. Sergi Gago Carrión
 • 13.00 h: Resultats dels seguiments de les poblacions d'amfibis. Programa SARE. Albert Montori Faura   
 • 13.15 h: Distribució i evolució de les granotes verdes europees (gènere Pelophylax) a Catalunya. Carolina Molina Duran 
 • 13.30 h: Seguiment demogràfic d'una població de tortuga mediterrània (Testudo hermanni) al Parc del Garraf. Joaquim Soler  
 • 13.45 h: Estudi de identificació de depredadors de la tortuga mediterrània (Testudo hermanni) a partir de lesions traumàtiques en la closca. Albert Martinez-Silvestre
 • 14.00 h: Tendències i indicadors dels ocells comuns al Parc d'Olèrdola: l’efecte del foc. Vittorio Pedrocchi Rius    

 

Sala 2

 

Geologia             

 

 • 11.30 h: Prospeccions paleontològiques al nord-est del massís del Garraf. Joan Madurell Malapeira
 • 11.45 h: Presència de CO al subsòl del massís del Garraf. Ignasi de Yzaguirre i Maura
 • 12.00 h: Una mala praxis bioespeleològica en cavitats del massís del Garraf. Floren Fadrique
 • 12.15 h: El vessant submergit del massís de Garraf: arqueologia i geologia. Pere Izquierdo i Tugas

 

Patrimoni històric i cultural        

 

 • 12.30 h: Els Mapes de Patrimoni Cultural. Una eina per al coneixement i gestió del Patrimoni Local. M. del Agua Cortés Elía
 • 12.45 h: Intervenció a l’església medieval de Santa Maria d’Olèrdola. Patrimoni, arqueologia i gestió forestal. Núria Molist Capella
 • 13.00 h: Captació d’aigües al Garraf oriental als segles XVIII i XIX. Josep Campmany Guillot
 • 13.15 h: La façana marítima del massís de Garraf en època medieval i moderna: cales, penya-segats, camins, vianants, ramats, corsaris i bandolers. Magí Miret Mestre
 • 13.30 h: Les senyes marineres de la costa: navegació a la vista de les “Costes del Garraf”. Josep Antoni Herrera i Sancho
 • 13.45 h: Recerca i recuperació de camins tradicionals del Garraf. Xavier Parellada Viladoms
 • 14.00 h: El paisatge del Garraf i les seves transformacions a través de l'obra pictòrica dels artistes del segle XX. Isidre Roset Juan

 

14.15 h a 16.30 h: Pausa - Dinar 

 

Fauna

 

 • 16.30 h: Ornitofauna a la zona de connexió dels parcs del Garraf i Foix. Xavier Bayer i Gonzàlez
 • 16.45 h: Revisió i actualització dels territoris de còlit negre (Oenanthe leucura) al Parc del Garraf. Vittorio Pedrocchi Rius
 • 17.00 h: Propostes de gestió per a la recuperació del còlit negre. Xavier Parellada Viladoms
 • 17.15 h: Resultats preliminars de l'estació d'anellament de la Vall de Joan. Rafael González de Lucas
 • 17.30 h: Anàlisi preliminar del valor de conservació i riquesa de l'avifauna a l'abocador de la Vall de Joan (Gavà, Barcelona). Josep Calaf
 • 17.45 h: Contribucions al coneixement avifaunístic del Parc del Garraf. Un nou punt calent de diversitat: l’antic abocador de la Vall de Joan. Rafael González de Lucas
 • 18.00 h: La migració de rapinyaires al Parc del Garraf (2012-2018). Josep Calaf
 • 18.15 h: Seguiment dels quiròpters als Parcs del Garraf i d’Olèrdola. Jordi Serra-Cobo

 

Ús públic

 

 • 18.30 h: Espais Naturals amb Denominació d’Origen: l’espigall del Garraf com a producte de qualitat i singular d’un territori. Aura Rull Ferré
 • 18.45 h: Enoturisme i interpretació del paisatge com a recurs turístic diferencial. Lluis Rius Font
 •  

Inscripcions

 

La jornada és gratuïta. Per raons organitzatives, les persones interessades a assistir-hi, ja sigui com a oients o com a ponents, hauran de formalitzar la inscripció corresponent.

 

Organitzadors: Diputacio de Barcelona, Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i Consell Comarcal del Garraf


Horari
de 9 h a 19 h


Lloc
Masia d'en Cabanyes. Vilanova i la Geltrú


 • Garraf

  Garraf

Enllaços relacionats