Consell Comarcal del Garraf

Jornada sobre la nova llei de contractació pública

27 de febrer per a personal tècnic dels ajuntaments i 12 d'abril per a càrrecs electes del Garraf.


Del 27 de febrer de 2018 al 12 d'abril de 2018 

La nova Llei de contractes del sector públic (LCSP), aprovada el passat mes d'octubre, és un text que pretén desenvolupar i aplicar diferents directives comunitàries. La nova LCSP comporta afectacions importants, i algunes de gran abast, pels governs locals.

 

A partir de l’entrada en vigor de la LCSP, aquest 9 de març, els responsables de les tasques de contractació i compres, les àrees de secretaria, i els mateixos electes locals tindran un nou marc d’actuació, amb noves càrregues administratives, nous procediments, però també marge de decisió per implementar polítiques públiques des dels òrgans de contractació locals.

 

Aquesta jornada, organitzada per l'Associació Catalana de Municipis, té la finalitat de difondre la nova regulació contractual, de forma resumida i amb els trets més importants, als electes locals. 

 

Objectius: 

  • Divulgar els objectius i marc general de com s'ha construït la nova LCSP.
  • Apropar la formació en contractació pública adreçada de forma exclusiva als  electes locals, i de forma territorial.
  • Conèixer les principals novetats de la nova regulació de contractes del sector públic en les diverses fases del procediment, preparació, licitació, adjudicació, execució.
  • Analitzar les 7 qüestions principals de la nova LCSP que són d'interès pels electes locals.
  • Difondre la regulació de la contractació centralitzada dins dels procediments de tramitació dels contractes basats derivats dels Acords marc per l'adquisició dels béns, productes i serveis dels catàlegs de les centrals de compres de l'ACM.

Inscripcions al web de l'ACM 

 

Dates: 

 

27/02: Per a personal tècnic

 

12/04: Per a càrrecs electes. 


Horari
De 9 h a 14:30 h


Lloc
Masia d'en Cabanyes


  • Jornada central de compres

    Jornada central de compres

Documentació adjunta

Enllaços relacionats