Consell Comarcal del Garraf

Logo del Consell Comarcal del Garraf
Logo del Consell Comarcal del Garraf

El Consell Comarcal del Garraf acull una sessió de participació del Pla Director de Mobilitat

Aquesta sessió, organitzada per l’Autoritat de Transport Metropolità, va comptar amb la participació de Lluís Giralt, conseller de medi ambient


12 de març de 2019El passat dijous, 7 de març, el Consell Comarcal del Garraf va acollir una sessió de participació territorial del Pla Director de Mobilitat 2020 – 2025 (PDM), que està desenvolupant l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM).

 

El PDM té l’objectiu de planificar la mobilitat, tenint present tots els tipus de transport, les persones i les mercaderies, i fent l’èmfasi en els efectes ambientals del transport, les afectacions sobre la salut de les persones, així com els aspectes socials i de gènere.

 

Aquesta sessió va comptar amb la participació de Lluís Giralt, conseller de medi ambient del Consell Comarcal del Garraf, que va fer un repàs dels temes de mobilitat més importants del territori.

 

Per la seva part, Xavier Sanyer, cap del servei de mobilitat de l’ATM, va presentar la Diagnosi de la mobilitat al Garraf, un document que recull informació sobre els tipus i motivacions dels desplaçaments a la comarca, les xarxes de transport, les dinàmiques territorials de mobilitat, l’impacte ambiental i la seguretat viària, entre d’altres.

 

A l’acte també hi van assistir representants de les administracions, associacions i entitats del territori que van participar en una dinàmica de grup per tal d’identificar les principals problemàtiques de mobilitat. 

 

Les connexions intermunicipals a peu o en bicicleta, l’aixecament del peatge de la C-32 pel Garraf, la redistribució del trànsit viari i les mesures associades, com la pacificació de la carretera de la costa, els canvis en el sistema tarifari integrat actual, l’accessibilitat en transport públic en urbanitzacions disperses del Garraf, l’educació viària o els camins escolars, van ser els principals temes que es van debatre.

 

Les aportacions recollides s’han fet arribar a l’equip redactor per tal que es tinguin en compte en l’elaboració de la diagnosi definitiva. El document final del Pla Director de Mobilitat serà publicat a la web pdmobilitat.cat i a la web de l’ATM. Al llarg de l’any es faran més sessions participatives i es preveu aprovar el document definitiu a finals d’any.

 


  • Sessió participativa del PDM

    Sessió participativa del PDM

  • Sessió participativa del PDM

    Sessió participativa del PDM

  • Sessió participativa del PDM

    Sessió participativa del PDM