Consell Comarcal del Garraf

La Generalitat de Catalunya presenta al Garraf el nou Pla Territorial Sectorial d’Habitatge

El Pla planifica i programa a llarg termini les polítiques d’habitatge a Catalunya


26 de juliol de 2017Divendres passat representants de la Generalitat de Catalunya van presentar a tècnics i polítics municipals i comarcals responsables d’habitatge de la comarca del Garraf la proposta del Pla Territorial Sectorial d’Habitatge, una eina regulada a la Llei pel Dret a l’Habitatge 18/2007 del dret a l’habitatge.

 

El document està format per una part d’anàlisi i estratègia i una segona a on es detallen les propostes de futur, a on es garanteix que les llars que es formin en els propers 15 anys puguin accedir a un habitatge digne i adequat.

 

El Pla inclou els municipis que formen les àrees de demanda forta i acreditada per complir amb l’objectiu de solidaritat urbana, les àrees subjectes al dret de tanteig i retracte, per l’aplicació de l’impost sobre habitatges buits i altres mesures, així com els municipis preferents per al desenvolupament d’actuacions en política d’habitatge fora de les àrees de demanda forta. Pel que fa a les accions de rehabilitació, s’han inclòs els municipis inclosos en la zona de rehabilitació prioritària.

 

A part de donar compliment als objectius de solidaritat urbana, els objectius del Pla també passen per ampliar el parc de lloguer social, promoure l’ús més eficient i social del parc existents i l’increment de l’oferta d’habitatge de lloguer mitjançant diverses mesures com l’incentiu del lloguer fins a l’adquisició d’habitatge.

 

El Pla es completarà amb altres plans sectorials d’habitatge destinats a zones rurals, habitatge digne per a la gent gran, sensellarime (persones sense llar) i el pla per l’habitatge de lloguer.

 

Durant els propers dies el Pla continuarà en fase d’informació pública a la web de participació de la Generalitat i els Ajuntaments també revisaran les seves determinacions i objectius per a la presentació de suggeriments.


  • Reunió del Pla Territorial Sectorial d’Habitatge

    Reunió del Pla Territorial Sectorial d’Habitatge