Consell Comarcal del Garraf

El Consell Comarcal del Garraf opta a la subvenció per al desenvolupament de plans de foment territorial del turisme

El Consell Comarcal ja disposa d’un conjunt de projectes madurs i consensuats per a poder accedir a ajuts per a la seva execució


14 de juliol de 2017Al ple ordinari del Consell Comarcal, celebrat dijous a la Masia d’en Cabanyes, van prendre possessió del seu càrrec com els nous consellers/es comarcals Maria Baldú i Montserrat Martínez per ERC-AM, després de la renúncia en el passat ple dels consellers comarcals d’ERC-AM Joaquim D. Macià i Tetas i Josep Graells i Ros.

 

El ple va ratificar la modificació de pressupost de la subvenció de la Diputació de Barcelona relativa al Programa de Garantia de Benestar Social 2017 per un import de 134.591,20 euros i la modificació de pressupost per a la Campanya de suport alimentari als infants amb vulnerabilitat alimentària 2017. D’altra banda, també es va ratificar l’acceptació del crèdit de la Diputació de Barcelona dins el “Pla d’Operacions de Tresoreria per a consells comarcals 2017” amb el qual es concedeix al Consell Comarcal del Garraf un préstec de 342.257,89€ i l’aprovació del convenir relatiu al mateix entre les dues administracions.

 

El ple va ratificar els decrets relatius a l’aprovació dels convenis amb entitats socials de la comarca per donar suport als projectes “Creu en la Infància, xarxa d’espais per a l’acompanyament als infants i famílies, de Creu Roja; el projecte “Centres de distribució d’aliments a la comarca del Garraf” de Càritas Diocesana de Sant Feliu; el suport al “Projecte TIMOL” a través d’un conveni amb l’IMET de Vilanova i la Geltrú; i el conveni de col·laboració amb l’Associació de Persones amb discapacitat del Garraf” per continuar duent a terme el programa d’inserció laboral de persones amb discapacitat a la comarca. Així mateix, també s’ha aprovat el conveni de col·laboració entre el consell comarcal i els ajuntaments de Canyelles, Cubelles, Olivella, Sant Pere de Ribes i Sitges en relació al programa de Garantia Juvenil 2017-2018 i l’adjudicació del servei de menjador escolar de l’Escola El Morsell d’Olivella per al curs 2017-2018 a l’empresa Futur Just.

 

El ple també va ratificar el decret de Presidència pel qual s’aprova el Conveni de col·laboració i actuació entre el Consell Comarcal del Garraf i els ajuntaments de Canyelles, Cubelles, Olivella, Sant Pere de Ribes i Sitges per al desenvolupament de l’actuació “Prospecció Ocupacional en el Territori del Garraf” d’acord amb la subvenció atorgada per part de la Diputació de Barcelona del Catàleg de serveis 2017.  

 

Avança la tramitació dels FEDER: el Ple aprova convenis amb els ajuntaments i tramita una subvenció del Pla de Turisme


 

 

Pel que fa a l’Àrea d’Ordenació Territorial i Habitatge, el ple va aprovar els convenis de col·laboració entre el Consell Comarcal del Garraf i els ajuntaments de la comarca pel FEDER 2014-2020 i la ratificació de la presentació de la sol·licitud de subvenció per al desenvolupament de plans de foment territorial del turisme convocada pel Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, emmarcada en el Pla estratègic del Turisme de Catalunya, i a la que poden optar les actuacions relacionades amb la millora de la mobilitat i l’accessibilitat dels espais turístics, la senyalització turística urbana i rural, millora d’espais públics, d’eficiència energètica, millora d’equipaments i actuacions que permetin la dinamització d’un territori concret per diversificar i desestacionalitzar l’oferta existent.

 

En aquest sentit, el Consell Comarcal del Garraf aposta per projectes de dinamització dels espais naturals, actuacions relacionades amb el paisatge i el manteniment i difusió del patrimoni del Garraf i disposa d’un conjunt de projectes madurs i consensuats per a poder accedir a ajuts per a la seva execució. Per això, ha optat per incloure projectes i actuacions emmarcades en el projecte “Garraf: camins, patrimoni i natura” i també actuacions que permetin executar la “Carta del Paisatge del Garraf”.

 

En el primer cas, el projecte “Garraf: camins, patrimoni i natura” té com a objectiu donar sentit a un relat conjunt i comarcal de les actuacions locals de recuperació i rehabilitació del patrimoni cultural i natural. A més a més, es dota d’una actuació comarcal formada per la creació d’una ruta del patrimoni, que enllaci els diversos espais d’interès i ofereixi a ciutadania i visitants un punt d’atracció diferenciat, per disposar dels elements necessaris per atraure més visitants fora de temporada, trencar l’estacionalitat i alhora crear les condicions perquè es generi una indústria d’activitats culturals i de lleure que permeti monetitzar les activitats.

 

Aquesta actuació, feta en coordinació amb els ajuntaments de la comarca, ha estat també seleccionada en el marc dels fons europeus FEDER.

 

La proposta comarcal busca aglutinar sota un relat comú diverses iniciatives dels municipis, relacionades amb la promoció i la projecció del Garraf en l’àmbit patrimonial i natural, amb l’objectiu de potenciar l’experiència del visitant, fomentar la creació de llocs de treball i incentivar el número de visitants a la comarca fora de les temporades turístiques.

 

En aquest sentit, el projecte aposta per la consolidació, coordinació i explicació de les rutes blaves (vora mar) i verdes (per l’interior de la comarca), tot creant unes rutes que lliguen natura i cultura com a part integrant de l’estratègia comarcal de cercar un turisme de qualitat basat en el benestar i la salut. S’hi inclouen les actuacions d’impacte comarcal següents:

  • Creació de la Ruta del Patrimoni del Garraf.
  • Creació d’una app mòbil.

Pel que fa a la Carta del Paisatge, és una actuació que deriva del Pla de Desenvolupament Econòmic i Social del Garraf 2014-2020.

 

Durant l’any 2017 el Consell Comarcal del Garraf ha impulsat la redacció de la Carta del Paisatge del Garraf en diverses fases de redacció i comptant amb taules de debat i participació. En aquests moments es troba en fase de debat les iniciatives que cal incorporar per tal de validar-la a finals d’any amb un document d’acords de paisatge del Garraf.

 

Una de les actuacions que en aquests moments es troba sobre la taula és la creació d’una xarxa de miradors comarcal, que permeti el gaudi dels diversos àmbits de paisatge de la comarca.

Els projectes inclosos a la sol·licitud del Pla de foment del turisme, són:

  • Accions de millora en l’accessibilitat de l’entorn protegit de la Masia d’en Cabanyes: millora de l’accessibilitat a l’equipament i integració a l’entorn (murs, escales, etc.).
  • Millora entorn verd de l’àrea de pícnic del bosc de la Masia.
  • Senyalització urbana i rural del camí ramader de la Marina a la Cerdanya, tram Garraf.
  • Redacció i execució del projecte de miradors del Garraf “MiraGarraf”.
  • Recuperació del jardí botànic a la masia d’en Cabanyes (actuacions de recuperació amb pedra seca, murs, etc.).

En total s’ha sol·licitat un import de 194.567,50€ per a un projecte total de 389.135,00€. Cal tenir en compte que en cas que es concedís, aquests ajuts serien compatibles amb els ajuts obtinguts per l’eix 6 del Feder o les meses de concertació de la Diputació de Barcelona.


  • Ple Consell Comarcal del Garraf

    Ple Consell Comarcal del Garraf