Consell Comarcal del Garraf

Aprovat pressupost del Consell Comarcal del Garraf, amb una clara aposta per les polítiques socials

El pressupost del Consell Comarcal del Garraf per 2017 és de 4.827.445,62€, un 14,31% més que l’any passat.


22 de febrer de 2017Durant la sessió plenària de dijous passat es va aprovar el pressupost del Consell Comarcal del Garraf de 2017, per un total de 4.827.445,62€, un 14,31% més que l’any passat. Aquest pressupost representa la continuïtat de les polítiques socials, amb una clara aposta per les accions i serveis que donen suport a la ciutadania.

 

La presidenta del Consell Comarcal del Garraf, Glòria García, va afirmar ahir en roda de premsa que aquest “és un pressupost social, ja que el 75% està destinat a les àrees de Serveis Socials, Serveis a les Persones, i Cultura, Patrimoni, Ocupació i Esports”. García també va explicar que “l’objectiu d’aquest consell comarcal és donar suport als municipis i, en aquest sentit, també hem elaborat el pressupost tenint en compte les necessitats dels ajuntaments”.

 

Segons la presidenta, “aquest és un pressupost viu, que gestionem amb els recursos de la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya i que reflecteix les prioritats marcades pel govern del Consell Comarcal del Garraf en el Pla de Mandat 2015-2019: les polítiques socials des d’un punt de vista ampli, el desenvolupament d’accions vinculades al foment de l’ocupació i la disminució de l’atur, l’accés a l’habitatge i la preservació del territori, i la promoció del patrimoni com a eix de desenvolupament econòmic i social”.

 

Aquestes accions, programes i serveis es desenvolupen a través de diversos mecanismes de cooperació municipal amb els ajuntaments del Garraf, especialment amb les poblacions de menys de 20.000 habitants. D’aquesta manera, es mantenen diversos convenis amb els diferents ajuntaments en matèria de serveis socials, prevenció de les drogodependències, habitatge, ocupació, garantia juvenil, lluita contra la vulnerabilitat alimentària, mobilitat reduïda, administració electrònica i riscos laborals, entre d’altres.

 

Lluís Giralt, conseller adjunt a presidència va explicar que “altre dels aspectes vinculats al pressupost i emmarcat dins el Pla d’Actuació Comarcal és el conjunt d’accions previstes al Pla de desenvolupament econòmic i social 2014-2020, que lliguen amb les actuacions vinculades al paisatge”. En aquest sentit, el conseller va comentar que “des del Consell Comarcal del Garraf es començarà a treballar el projecte Carta del Paisatge, una estructura que intenta revitalitzar el paisatge d’una zona amb una sèrie de consells, mesures i indicacions de quines són les seves particularitats i singularitats i de com s'haurien de gestionar i millorar amb accions concretes”.

 

Pressupost per àrees i serveis

 

El percentatge més ampli del pressupost, el 33,81%, està destinat a l’àrea de serveis a les persones que gestiona la delegació de competències d’ensenyament, beques menjador i el transport escolar, mentre que el 26,43% està assignat a la prestació dels serveis socials bàsics i especialitzats. Pel que fa a l’àrea de cultura, patrimoni, ocupació i esport es destina un 15% del total del pressupost, especialment pel desenvolupament dels programes de foment de l’ocupació. El percentatge per les accions de l’àrea d’ordenació territorial i habitatge és de 5,53% i per l’àrea de serveis generals i organització és de 18,84%.

 

El pressupost per les actuacions previstes en l’àmbit d’ensenyament es va modificant d’acord amb les sol·licituds de beques menjador, que es reben al llarg del curs. Enguany el nombre d’infants que tenen atorgat l’ajut de menjador escolar per a aquest curs 2016-2017 és de 1.738 alumnes, amb una previsió inicial de 1.156.296,23€, fins al mes de juny.

 

En l’àmbit de serveis socials, el pressupost de 1.275.835,40€ cobreix el desenvolupament dels serveis socials d’atenció primària, atenció a la infància i l’adolescència, programes d’atenció social i educativa, servei d’integració familiar en família extensa, sistemes de resposta urgent per a víctimes de violència de gènere, atenció a la dependència, acollida de persones nouvingudes, servei de transport per persones amb mobilitat reduïda, servei d’informació i atenció a les dones i pla comarcal de joventut.

 

Pel que fa a ocupació, el pressupost preveu 743.230,61€, pel desenvolupament dels programes del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya: Joves per l’ocupació, Fem ocupació per joves, Formació i Treball, Joves en pràctiques, 30 plus i Garantia Juvenil.

 

La previsió al pressupost total per programes d’ordenació territorial i habitatge és de 266.804,31€, xifra que inclou la gestió dels convenis amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya pel desenvolupament de la de l’Oficina Comarcal d’Habitatge i de la Borsa de Mediació per al Lloguer Social. Durant aquest any es manté l’aposta de descentralització dels serveis d’informació, assessorament i gestió d’ajuts a l’habitatge, que permet oferir atenció presencial als municipis de Cubelles, Sant Pere de Ribes i Olivella.

 

Pel que fa a la tresoreria, durant el darrer any el Consell Comarcal del Garraf ha pogut millorar el ritme de pagament a proveïdors, a partir del Pla Extraordinari d’Assistència Financera Local de la Diputació de Barcelona que ha realitzat ingressos a compte del Govern Nacional de Catalunya en conceptes de: Fons de Cooperació Local 2013 (40.473,61€), Fons de Cooperació Local 2014 (177.834,26€)  i PUOSC manteniment (13.815,08€).

 

En relació a les inversions, la Diputació de Barcelona ha previst atorgar aquest any al Consell Comarcal del Garraf, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016/2019”, 70.000€ per la millora  d’infraestructures  d’equipament  patrimonial  del  segle  XIX  amb  funcions  d’espai institucional comarcal i 50.000€ per la dinamització dels actius paisatgístics i econòmics de la comarca del Garraf.

 


  • Roda de premsa

    Roda de premsa