Consell Comarcal del Garraf

Logo del Consell Comarcal del Garraf
Logo del Consell Comarcal del Garraf

El pressupost del Consell Comarcal del Garraf per 2019 garanteix la continuïtat dels programes socials

El pressupost aprovat al ple comarcal és de 7.631.378 €. Aquesta xifra representa un augment del 22,77% en relació al pressupost inicial del 2018


11 de gener de 2019El passat 20 de desembre es va aprovar en sessió plenària el pressupost del Consell Comarcal del Garraf per aquest any, per un import total de 7.631.378€. Aquesta xifra representa un augment del 22,77% en relació al pressupost inicial del 2018, un increment que ve donat principalment pels projectes finançats amb Fons Europeus que preveuen inversions als municipis. Es tracta d’un pressupost viu al què s’aniran incorporant subvencions del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, la Diputació de Barcelona i d’altres administracions, que es faran públiques al llarg de l’any.

 

Segons la presidenta del Consell Comarcal del Garraf, Glòria García Prieto, “aquest pressupost es va aprovar amb una majoria molt ampla, dels 33 consellers només hi va haver una abstenció i aquest consens és molt important ja que l’executaran dos equips de govern diferents, perquè tindrem eleccions municipals”.

 

Per Lluís Giralt, conseller adjunt a presidència, “aquest pressupost demostra l’augment de la capacitat de coordinació del Consell Comarcal del Garraf amb els ajuntaments, i posa en valor la funció d’aquesta administració com a referent en l’acció i el debat polític del territori”.

 

L’import aprovat permetrà la continuïtat de programes en àmbits de serveis socials, ensenyament, habitatge, ocupació, joventut, gent gran, cultura i patrimoni, entre d’altres. Es tracta de serveis gestionats a partir de diversos models de cooperació municipal i adreçats a ciutadans i ciutadanes dels municipis de la comarca. En alguns casos els serveis venen derivats de contractes programa i convenis amb la Generalitat de Catalunya (serveis socials, ensenyament, habitatge), altres són fruït de subvencions sol·licitades pel Consell Comarcal del Garraf en nom i representació dels municipis, o de convenis amb els ajuntaments des de l’òptica de la descentralització dels serveis al territori (habitatge, prevenció de drogodependències, servei d’atenció a les dones, entre d’altres).

 

Pel que fa als serveis socials, aquest pressupost presenta un augment de l’11% en relació a l’any 2018, degut a l’increment de personal d’acord amb les línies de treball establertes amb el Departament de Treball, Afers Socials i Família de la Generalitat de Catalunya. A través d’aquest acord, s’ha incorporat personal administratiu als equips d’atenció primària, així com una coordinadora dels serveis, i s’han incrementat les prestacions vinculades a la Llei de la Dependència.

 

En aquest àmbit, el Consell Comarcal del Garraf gestiona els serveis socials bàsics,  el servei d’atenció a la dependència, el servei d’atenció a les dones, el servei de primera acollida per a persones nouvingudes i el servei de transport adaptat per a persones amb mobilitat reduïda, als municipis de menys de 20.000 habitants: Canyelles, Cubelles i Olivella.

 

L’ens supramunicipal també ofereix el servei especialitzat d’atenció a la infància i l’adolescència per a tota la comarca. Durant l’any 2018 es van incorporar dos professionals a l’equip, i es preveu la contractació d’un professional més a partir del mes d’octubre. Igualment, i d’acord amb el Departament, s’ha incorporat a la plantilla l’equip del Servei d’Integració en Família Extensa.

 

En matèria d’ensenyament, i d’acord amb el conveni de delegació de competències signat amb la Generalitat de Catalunya, el Consell Comarcal del Garraf gestiona els serveis i ajuts de menjador escolar, així com el servei de transport escolar i els ajuts de desplaçament. Al pressupost d’aquest any s’han incorporat 1.284.748,19 €, que corresponen a l’import inicial aprovat pel Departament d’Ensenyament per cobrir els serveis de gener a juny de 2019.

 

En aquest mateix àmbit, es tornarà a desenvolupar la Campanya de suport a infants amb vulnerabilitat alimentària per tal de garantir-los una alimentació saludable durant l’estiu. Aquesta campanya, engegada l’any 2013, compta amb el suport dels ajuntaments, Càritas i la Diputació de Barcelona.

 

Pel que fa als serveis de joventut, el pressupost aprovat també garanteix la permanència del Pla de prevenció de drogodependències “Traca”, del programa Joves en pràctiques i dels plans de joventut als municipis de Canyelles i Cubelles. Com a novetat, s’ha creat el programa de Referents d’Ocupació Juvenil per donar atenció a la població més jove i amb més vulnerabilitat, fomentant un treball en xarxa entre els dispositius de salut, serveis socials, ensenyament, ocupació, joventut, etc.   

 

En relació al foment de l’ocupació, aquest any es preveu la continuïtat d’alguns programes desenvolupats conjuntament amb els ajuntaments del Garraf, d’acord amb el Servei d’Ocupació de Catalunya: Ubicat, 30 Plus i altres iniciatives de formació i reinserció per a persones en situació d’atur de llarga durada. De la mateixa manera, s’espera la confirmació de la convocatòria per una nova edició del programa Formació i Treball, fet pel qual es preveu un augment del pressupost d’ocupació durant l’any. Les accions contemplades en aquesta matèria estan vinculades estretament amb els objectius del Pacte per a l’Ocupació al Garraf, una línia de col·laboració publicoprivada que treballa en la millora de l’ocupació al territori i que inclou 18 mesures emmarcades en cinc línies d’actuació: ocupació, innovació sociotecnològica, formació, retenció de talent i emprenedoria.

 

En l’àmbit d’habitatge, i d’acord amb el conveni signat amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, l’Oficina Comarcal d’Habitatge continuarà gestionant ajuts per al lloguer i la rehabilitació, les cèdules d’habitabilitat i la Borsa de Mediació per al Lloguer Social. De la mateixa manera, tindrà continuïtat el servei d’intermediació i assessorament sobre el deute hipotecari, amb el suport de la Diputació de Barcelona. També es manté el projecte de descentralització de l’Oficina, iniciat l’any 2014, amb la voluntat d’acostar la cartera de serveis als ajuntaments i a la ciutadania de Cubelles, Sant Pere de Ribes i Olivella.

 

Projectes amb finançament del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER)

 

Al pressupost del Consell Comarcal del Garraf per a aquest any queden consignades les partides relatives a les despeses i inversions dels projectes finançats pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (Feder).

 

El projecte “Garraf: camins, patrimoni i natura”, que desenvolupa accions locals i comarcals, relacionades amb la recuperació o creació d’espais amb valor patrimonial, cultural o natural, preveu diverses actuacions comarcals com la Ruta de Patrimoni del Garraf i el desenvolupament d’aplicacions TIC per tot el projecte, i també actuacions locals com el Mirador de Montserrat, a Canyelles; els Jardins de Can Travé, a Cubelles; el Centre de Visitants, a Sitges; el Centre d’Interpretació dels Americans i la museïtzació del Castell a Sant Pere de Ribes; la senyalització de les rutes patrimonials, el camí pedalable i la rehabilitació de la Platja Llarga, a Vilanova i la Geltrú.

 

En el marc del projecte “Envelliment actiu i saludable i dependència”, que compta amb la participació de tots els municipis, es desenvoluparan diversos projectes per millorar la qualitat de vida de les persones amb dependència, a través de les noves tecnologies. En aquest projecte participen la Universitat Politècnica de Catalunya, Neàpolis, el Consorci Sanitari del Garraf, la Fundació Ave Maria i l’Institut de la Robòtica per a la Dependència.

 

Aquests dos projectes, sol·licitats des del Consell Comarcal del Garraf en conveni i treball en xarxa amb els ajuntaments, impacten de forma positiva en la dinamització econòmica del territori, per les oportunitats de treball que genera a professionals, entitats i empreses de la comarca.

 

Igualment, l’ens comarcal i els ajuntaments han sol·licitat conjuntament una subvenció al Feder pel desenvolupament de diversos projectes de foment de la producció i distribució d’energia derivada de fons renovables. La durada del projecte, que està pendent d’aprovació, és de tres anys i l’import total és de 2.923.816,54 €.

 

Altres programes

 

El pressupost també inclou partides pel Programa de gent gran, el servei de medi natural i litoral, el Pla Director de la Masia d’en Cabanyes, els Premis Eugeni Molero i Albert Virella i Bloda de Periodisme i Investigació Comarcal, el pla de millores de la seu de Beatriu de Claramunt i la gestió d’expedients electrònics, entre d’altres.

 

 

 

  • Roda de premsa

    Roda de premsa

Documentació adjunta