Consell Comarcal del Garraf

Logo del Consell Comarcal del Garraf
Logo del Consell Comarcal del Garraf

El Servei Comarcal de Joventut visita els casals de lleure del Garraf

Durant les visites als casals es comprova el compliment de la normativa per a les activitats en què participen menors d'edat.


27 de juliol de 2018El Servei de Joventut del Consell Comarcal del Garraf ha realitzat, com cada estiu, el seguiment a les activitats d'educació en el lleure en què participen menors de 18 anys. En total, s'han visitat 15 casals d'estiu de la comarca: 3 a Cubelles, 2 a Sitges, 5 a Sant Pere de Ribes i 5 a Vilanova i la Geltrú.

 

Durant les visites es comprova que aquests espais compleixen la normativa (Decret 267/2016) referent a les ràtios entre infants i persones a càrrec de la seva cura, titulacions dels monitors i monitores d'educació en el lleure, assegurances de l'activitat, documentació sanitària i d'autorització de les famílies, entre d'altres.

 

Així mateix, es comprova que totes les persones majors d'edat posseeixin el certificat negatiu del registre central de delinqüents sexuals i que l'activitat estigui notificada a la Direcció General de Joventut.

 

El resultat de les visites ha estat satisfactori en la gran majoria de casos. Només s’han hagut de fer algunes recomanacions a un dels casals, que ja ha fet els canvis demanats.

 

El Consell Comarcal del Garraf té competències delegades en aquesta matèria des de  1.994, a través de diferents convenis amb la Generalitat de Catalunya. Aquestes competències impliquen informar i assessorar les entitats i empreses de la comarca, fer les visites de comprovació i seguiment de les activitats que es desenvolupen al Garraf, tramitar els documents derivats i col·laborar, si cal, amb la Direcció General de Joventut o directament amb Protecció Civil i el CECAT en la gestió d'emergències i incidències rellevants que es produeixin durant la realització de les activitats. 


  • Casals

    Casals