Consell Comarcal del Garraf

Logo del Consell Comarcal del Garraf
Logo del Consell Comarcal del Garraf

El Consell Comarcal del Garraf i els ajuntaments d’Olivella, Canyelles i Cubelles mantenen l’aposta de treball conjunt pel foment de l’ocupació

Ahir es van signar els convenis de col·laboració pel desplegament i gestió del programa Treball i Formació, per a afavorir l’ocupabilitat


2 de febrer de 2018El Consell Comarcal del Garraf i els ajuntaments d’Olivella, Canyelles i Cubelles van signar ahir els convenis de col·laboració pel desplegament i gestió del programa Treball i Formació 2017-2018.

 

El treball compartit pel desenvolupament d’aquest programa forma part de les prioritats marcades al Pla d’Actuació Comarcal del Consell Comarcal del Garraf, que fa una referència important a la voluntat de cooperació amb els ajuntaments, en benefici de la ciutadania. Així ho va afirmar Glòria Garcia Prieto, presidenta de l’ens comarcal, en roda de premsa ahir a la Masia d’en Cabanyes. La presidenta també va recordar que “en el cas del foment de l’ocupació tenim una trajectòria llarga de col·laboració amb els ajuntaments amb el desenvolupament de programes com Fem Ocupació per Joves, 30 plus, Joves per l’Ocupació, entre d’altres” i va afegir que “estem molt satisfets perquè a través d’aquesta edició del programa Treball i Formació podem contribuir a la inserció laboral de 14 persones a la comarca”.

 

Marta Verdejo, alcaldessa d’Olivella, Rosa Huguet, alcaldessa de Canyelles, i Rosa Fonoll, alcaldessa de Cubelles van agrair al consell comarcal per la gestió i coordinació d’aquests programes que contribueixen a dignificar la vida de les persones dels seus municipis, amb la possibilitat incorporar-se al món laboral.

 

El programa Treball i Formació té la finalitat d’afavorir l’ocupabilitat de les persones amb més dificultats d’inserció laboral. En aquest sentit, la convocatòria està adreçada a persones en situació d’atur no perceptores de subsidi per desocupació i preferentment més grans de 45 anys, persones beneficiàries de la renda mínima d’inserció i dones en situació d’atur (de molt llarga durada i/o víctimes de violència de gènere).

 

En aquesta convocatòria s’han contractat tretze persones que s’han incorporat a les àrees d’ocupació, serveis socials i brigades municipals dels tres municipis, i al Consell Comarcal del Garraf. Així, a Olivella s’han incorporat cinc persones (3 peons i 2 auxiliars de la llar), a Canyelles cinc persones (1 auxiliar administrativa, 1 peó-jardiner i 3 peons), a Cubelles dues persones (auxiliars de la llar) i al Consell Comarcal del Garraf una persona (auxiliar administrativa).

 

A més de l’experiència laboral, el programa també inclou 120 hores de formació transversal, on treballaran habilitats personals a l’entorn laboral, com la comunicació, els hàbits i la resolució de conflictes, entre d’altres. També es desenvoluparà l’expressió oral, i la redacció a través de l’alfabetització informàtica i les seves aplicacions a l’àmbit laboral. Aquesta formació donarà autonomia a les persones participants i un suport molt important per treballar amb eines i programes informàtics.

 

Enguany el programa també ha permès contractar una tècnica d’ocupació per la coordinació del projecte des del Consell Comarcal del Garraf, amb les següents funcions: gestió del programa, suport en els processos de selecció de les persones participants, acompanyament de les persones contractades, seguiment de les accions formatives, i justificació de la subvenció.

 

El total de la subvenció rebuda pel Programa Treball i Formació, finançat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i el Fons Social Europeu, és de 195.400,40 euros. El pressupost total del programa és de 217.456,79 euros, els ajuntaments i el consell comarcal cobreixen la diferència: 22.056,39 euros.

 

 

Subvenció Programa Treball i Formació 2017-2018

 

CONTRACTES

MUNICIPI

LÍNIA

MESOS CONTRACTE

TOTAL CONTRACTES

Tècnic/a d’Ocupació

CCGarraf

COOR*

12 mesos

1

Auxiliar Administratiu/va

CCGarraf

PRMI*

12 mesos

1

Auxiliar Administratiu/va

Canyelles

PANP*

12 mesos

1

Jardiner/a

Canyelles

PRMI*

12 mesos

1

Peó

Canyelles

PANP*

6 mesos

2

Peó

Canyelles

PRMI*

6 mesos

1

Peó

Olivella

DONA*

12 mesos

1

Peó

Olivella

PRMI*

6 mesos

2

Auxiliar de la Llar

Olivella

PANP*

6 mesos

2

Auxiliar de la Llar

Cubelles

PRMI*

6 mesos

2

 

 

TOTAL CONTRACTES

14

 

 

FORMACIÓ

 

 

 

TOTAL

14

 

 

* Línia PANP: adreçat a persones en situació d’atur no perceptores de prestacions o subsidi per desocupació i preferentment més grans de 45 anys.

* Línia PRMI: adreçat a persones en situació d’atur beneficiàries de la renda mínima d’inserció.

* Línia DONA: adreçat a dones en situació d’atur.

* Línia COOR: adreçat a accions de coordinació i suport tècnic.

 

 

 


  • Roda de premsa a la Masia d'en Cabanyes

    Roda de premsa a la Masia d'en Cabanyes

  • Persones vinculades al programa

    Persones vinculades al programa

  • Persones vinculades al programa

    Persones vinculades al programa