Consell Comarcal

El Consell Comarcal del Garraf organitza una xerrada sobre les clàusules terra

La xerrada té com a objectiu explicar a la ciutadania com reclamar a les entitats bancàries i resoldre els dubtes que puguin sorgir


3 de juliol de 2017El Consell Comarcal del Garraf amb el suport de la Diputació de Barcelona i la col·laboració de les associacions de consumidors del consell assessor de la Xarxa Local del Consum, organitza el proper 17 de juliol a les 18:30h al Centre Cívic del Molí de Vent de Vilanova i la Geltrú una xerrada informativa sobre clàusules terra dirigida a la ciutadania. La xerrada tindrà dos ritmes. Una primera part expositiva en la que tècnics especialistes en l’àmbit de consum informaran detalladament del procediment que s’ha de seguir per reclamar a les entitats bancàries i una segona part on es resoldran dubtes dels assistents. És per això que es recomana assistir amb les escriptures de la hipoteca.

 

Les clàusules terra, establertes en molts dels contractes de préstecs hipotecaris, són unes disposicions establertes en els contractes de préstec hipotecari a interès variable que preveuen que, tot i que el tipus d’interès baixi per sota d’un determinat llindar establert per l’entitat bancària, la persona consumidora seguirà abonant el que correspon a aquest límit sense beneficiar-se de la baixa del tipus d’interès de referència, habitualment, l’euríbor. Aquest ha estat tema d'actualitat en els darrers temps i motiu de moltes consultes per part de les persones consumidores, sobretot des de gener d'enguany amb l'aplicació del Reial Decret Llei 1/2017, de 20 de gener, arrel de la Sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE), de 21 de desembre de 2016. Aquesta sentència ha corregit el dictamen del Tribunal Suprem i ha establert la retroactivitat plena de les clàusules terra. Això suposa que la banca ha de procedir també a la devolució de les quantitats indegudament cobrades des de la signatura del contracte i no des de la data del pronunciament del Tribunal Suprem (2013).

 

El tema afecta a un nombre molt important de la ciutadania que té contractada una hipoteca amb una entitat bancària. A més, sovint s'afegeix el fet de l'existència de les anomenades clàusules abusives que acompanyen també a molts d'aquests contractes.


  • Xerrada clàusules terra

    Xerrada clàusules terra