Consell Comarcal

El 15 de maig s’obre la convocatòria per sol·licitar ajuts de menjador escolar i de transport escolar

El període de sol·licituds finalitza el 26 de maig.


11 de maig de 2017El 15 de maig s’obre el termini per a sol·licitar ajuts de menjador escolar, ajuts individuals de desplaçament i servei de transport escolar, per a l’alumnat d’educació infantil, primària i secundària obligatòria.

 

Els ajuts de menjador escolar estan adreçats a l’alumnat matriculat en centres educatius públics, que faci ús diari d’aquest servei. D’acord amb la normativa establerta pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, s’atorgaran ajuts del 100% i del 50% del preu del menjador escolar. En el cas dels ajuts del 50% es contempla l’índex de renda de la unitat familiar, mentre que pels ajuts del 100%, a més de la renda, es tenen en compte altres aspectes socials.

La resolució dels ajuts es comunicarà als centres docents, als ajuntaments i als propis sol·licitants a finals del mes d’agost.

 

D’altra banda, els ajuts individuals de desplaçament estan adreçats a l’alumnat que no disposi del servei de transport escolar obligatori i que per motius de distància tingui dificultats per accedir al centre educatiu assignat pel Departament d’Ensenyament. L’ajut s’atorga per família, independentment del nombre de germans o d’alumnes que hi convisquin, dels viatges diaris que es realitzin, del nivell formatiu i del centre o municipi on cursin estudis.

 

Durant aquests dies també es pot sol·licitar el servei de transport escolar col·lectiu obligatori i gratuït per a l’alumnat traslladat a un altre municipi per falta d’oferta educativa en el seu municipi o el servei de transport escolar no obligatori per a l’alumnat que es desplaça a centres educatius del seu municipi. En aquest últim cas, el servei té un cost de 265,5€ per curs i per alumne.

 

Les sol·licituds s’han de tramitar amb els impresos homologats que es poden trobar a les Oficines d’Atenció Ciutadana de Sitges, Olivella, Canyelles, Sant Pere de Ribes i Cubelles i a la seu del Consell Comarcal del Garraf, a la Plaça Beatriu de Claramunt, 5- de Vilanova i la Geltrú. També es poden descarregar de la pàgina web: http://www.ccgarraf.cat/ambits/ensenyament.htm


  • Oficines del Consell Comarcal del Garraf

    Oficines del Consell Comarcal del Garraf

Enllaços relacionats