Consell Comarcal

El Consell Comarcal del Garraf realitza una jornada sobre com emetre factures electròniques

La jornada formativa ha anat dirigida a les empreses vinculades al Consell Comarcal del Garraf


25 d'abril de 2017El Consell Comarcal del Garraf ha organitzat una jornada de formació sobre com a emetre factures electrònica per a les empreses i proveïdors del Consell Comarcal del Garraf, ja que són subjectes obligats a emetre les factures en format electrònic.

 

Legislativament, la llei 25/2013  d’impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic ja regulava la obligació de facturar electrònicament a totes aquelles empreses que complien uns certs requisits tot i prenent en consideració el Reial decret 1619/2012, de 30 de novembre que va definir les obligacions de facturació.

 

Aquestes obligacions però, s’acaben de concretar amb la llei 39/2015, d’1 d’octubre de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques que obliga a totes les persones jurídiques a relacionar-se amb l’Administració Pública a través de mitjans electrònics.

 

En aquest sentit, el Consell Comarcal del Garraf ja fa alguns anys que va posar en marxa la seva seu electrònica i treballa per implementar. La mostra és que des del 2012 fins ara ha anat multiplicant l’ús anuals de serveis que es gestionen a través de la seu electrònica.  A nivell de facturació electrònica s’ha implementat a través de la bústia d’eFACT, del Consorci Administració Oberta de Catalunya (Consorci AOC) depenent de la Generalitat de Catalunya.

 

Per acabar, Oriol Bausà, de B2Brouter ha fet una demostració de l’aplicatiu gratuït que ofereixen per a les empreses per a emetre factures electròniques a les Administracions públiques.


  • Jornada sobre Facturació electrònica

    Jornada sobre Facturació electrònica