Consell Comarcal

Continuen els debats per a redactar la Carta dels Paisatges del Garraf

Durant la darrera sessió de treball es va validar la proposta d’unitats de paisatge de la comarca, per planificar posteriorment diverses accions


14 de març de 2017El passat dijous, 9 de març, es va reunir a la Masia de Cabanyes de Vilanova i la Geltrú, l’equip redactor de la Carta dels Paisatges del Garraf, conjuntament amb administracions i actors que intervenen en diferents processos del territori.

 

Durant aquesta sessió es va validar la proposta d’unitats de paisatge de la comarca, segons la qual el territori es divideix en nou zones, que inclouen també la franja litoral, tenint en compte els passejos marítims, el camí de ronda i la traça del ferrocarril. A partir d’aquesta distribució del territori, es farà una descripció i una diagnosi detallada de cada unitat, per planificar posteriorment diverses accions de protecció, gestió i ordenació.

 

D’altra banda, durant el debat, es van analitzar les potencialitats per al territori de posar en comú les accions que tant institucions com altres agents privats estan realitzant a favor del paisatge, com les actuacions sobre camins, algunes qüestions de promoció i turisme o accions de gestió del territori natural.

 

A partir d’ara, l’equip redactor recopilarà les diverses accions que s’estan duent a terme per tal de tenir-les presents en les següents fases de participació de la Carta dels Paisatges del Garraf. Aquest instrument de planificació territorial, compta amb el suport de la Diputació de Barcelona i està emmarcat dins les accions previstes al Pla de Desenvolupament Econòmic i Social del Garraf 2014-2020.