Consell Comarcal

Creació de borsa de treball de tècnics/ques d'ocupació PROCÉS FINALITZAT

5 de gener de 2017


Descripció

Bases i convocatòria per a la creació d'una borsa de treball de tècnics/ques d'ocupació (PROCÉS FINALITZAT)

 

Termini de presentació d'instàncies 5 al 24 de gener de 2017

 

Per veure les bases íntegres publicades al BOPB de 4 de gener de 2017 cliqueu aquí 

 

Per veure l'extracte al DOGC de 4 de gener de 2017 cliqueu aquí

 

Anunci correcció d'errada, cliqueu aquí

 

Edicte de 2 de febrer amb persones admeses i excloses, cliqueu aquí

 

Edicte de 8 de febrer llista definitiva de persones admeses i excloses, cliqueu aquí

 

Edicte de 9 de febrer correcció error material data prova pràctica i entrevista aquí

 

Resultat prova nivell C de català aquí

 

Resultat prova pràctica i hores entrevistes aquí

 

Resultat final i ordre borsa de treball aquí