Consell Comarcal del Garraf

Logo del Consell Comarcal del Garraf
Logo del Consell Comarcal del Garraf

Servei de menjador escolar


 Curs 2018-2019

 

Servei de menjador escolar:

 

L'alumnat d'ensenyament obligatori i traslladat a un altre municipi per falta d'oferta educativa en el seu municipi de residència i escolaritzats en un centre docent del Garraf d'acord amb el mapa escolar del Garraf, tindrà el servei de menjador gratuït. En cas de centres educatius de secundària que, a causa de la jornada compactada, no utilitzin el servei de menjador, a l'alumnat no li correspondrà cap assignació per aquest servei.  

El Consell Comarcal del Garraf només es farà càrrec de l'import màxim aprovat pel Departament d'Ensenyament.

 

Ajuts individuals de menjador escolar (AIM):

 

El Consell Comarcal del Garraf aprova, cada curs escolar, una convocatòria  per a la concessió d'ajuts  individuals de menjador per necessitats socioeconòmiques i/ o geogràfiques que té com a objectiu ajudar a l'escolarització dels nens i nenes que cursin educació infantil de segon cicle, primària i/o secundària obligatòria i als quals no els hi correspon la gratuïtat del servei de menjador escolar.

 

Termini per sol·licitar el servei o l’ajut:

 

(termini finalitzat)

 

Termini per presentar reclamacions:

 

Del 5 al 21 de setembre de 2018 (ambdós inclosos)

 

Podeu descarregar el model de reclamació, emplenar-lo i presentar-lo al Consell Comarcal del Garraf. 

                   

Contacte:

                              

Pl. de Beatriu de Claramunt, 5-7 baixos (Vilanova i la Geltrú)

Tel. 93 810 04 00 / Fax 93 810 00 55

serveispersonals@ccgarraf.cat

 

 

¿