Consell Comarcal del Garraf

Logo del Consell Comarcal del Garraf
Logo del Consell Comarcal del Garraf

Espais Escrits


Xarxa del Patrimoni Literari Català a la que participa el Centre d’Interpretació del Romanticisme Manuel de Cabanyes mitjançant la figura del poeta Manuel de Cabanyes. La Xarxa té com a objectiu articular els projectes de custòdia, recerca i difusió del llegat tangible i intangible dels escriptors de la literatura catalana, per tal de cartografiar el patrimoni literari català a través de les institucions que el vetllen i en promouen la lectura i els estudis.

Manuel de Cabanyes i Ballester (1808-1833), poeta de vida i obra curta, però llarga de posteritat, és el més destacat referent d’un grup de poetes catalans que escriuen en llengua castellana en una època en què el català encara no havia recuperat el prestigi com a llengua apta per a la creació literària de referències cultes. Humanista amb preocupacions filosòfiques, lector voraç i escriptor precoç, bon coneixedor de la literatura clàssica grecollatina i alhora de la literatura coetània europea, esperit rebel i independent en una època de transició entre el neoclassicisme i el romanticisme, Cabanyes, elabora una poesia de formes clàssiques on ja ressonen les inquietuds romàntiques. Va morir, als vint-i-cinc anys, el 16 d’agost de 1833. Poc abans, per l’abril, havia publicat – sense que hi figuri el nom de l’autor- el seu primer i únic llibre- “Preludios de mi lira”-, on ja va voler fer notar, en una breu “advertencia” preliminar, “las dificultades que un catalán ha de vencer para escribir en una lengua cuyo estudio le es tan costos como el de cualquier idioma extranjero”.


  • Espais Escrits

    Espais Escrits

Enllaços relacionats