Consell Comarcal del Garraf

Logo del Consell Comarcal del Garraf
Logo del Consell Comarcal del Garraf

Programa Garraf per la Pau


 

Des de l’any 2006 el Consell Comarcal del Garraf desenvolupa el Programa Garraf per la Pau amb un seguit d’accions de sensibilització i formació al voltant de la Cultura de Pau, adreçades a la població de la comarca.

 

Per una banda, el Consell Comarcal promou el Premi de Recerca per la Pau per a treballs de Batxillerat de la Fundació Solidaritat UB des de l'any 2009, enfortir-lo amb un premi propi al territori, tant per l’alumnat com pels centres educatius. Aquesta activitat facilita un treball de continuïtat a tots els municipis de la comarca sobre la Pau i els Drets Humans, tant pel que fa l’impacte en joves, professorat i famílies, com pel fet de treballar diversitat de temàtiques.

 

D'altra banda, l'ens comarcal organitza la Setmana Garraf per la Pau des de fa més de deu anys. Amb la concentració d’activitats diverses als municipis, aquesta acció és una eina molt útil per consolidar al territori el treball de sensibilització front a les guerres i violacions dels Drets Humans i alhora difondre i enfortir les pràctiques de construcció de Pau. El fet que la majoria d’activitats de setmana s’emmarquin en la vida quotidiana de la comarca, a través dels centres educatius, mitjans de comunicació i biblioteques, amplia la divulgació dels seus continguts més enllà de la població prèviament sensibilitzada.

 

A través d’aquestes activitats, el Consell Comarcal del Garraf fa la seva aportació en l’anàlisi i actuació sobre els conflictes violents i sobre el seu impacte en els Drets Humans.

 

Accions adreçades a: Ajuntaments, Centres Educatius, Alumnes de Batxillerat, Ciutadania en general.