Consell Comarcal

Població

El Garraf té una superfície de 185,10km2, dels quals 139,35Km2 són no urbanitzables. La comarca es divideix en sis municipis, quatre litorals i dos de muntanya. Els municipis que tenen costa són Cubelles, de 13,5 km2 i 13.995 habitants a l'any 2010; Vilanova ila Geltrú(capital de la comarca), de 34km2 i 66.532 habitants; Sant Pere de Ribes, de 40,8km2 i 28.399 habitants i Sitges, de 43,80Km2 i 28.130 habitants. Els dos municipis de muntanya són Canyelles, de 14,20km2 i 4.196 habitants i Olivella, de 38,8Km2 i 3.405 habitants

 

El Garraf és una comarca petita en dimensió i en nombre de municipis (sis), el seu territori posseeix un alt valor paisatgístic i mediambiental, tant el terrestre com el marí. Té una alta qualitat de vida pel valor de les seves platges, el seu paisatge natural i urbà i per la seva estructura comercial, d'oci i gastronòmica. Es troba geo-estratègicament en una situació de gran oportunitat, amb bones infraestructures i contigua a dues àrees de forta i dinàmica activitat econòmica com són l'Alt Penedès i Barcelona. Té una estructura d'activitat econòmica diversificada.

 

La Comarca del Garraf limita geogràficament al nord i en gran part de l'oest amb el Massís del Garraf i al sud amb el Mar Mediterrani. El 75% de la població es concentra a la plana del Garraf, que defineix les seves vores en el canvi de pendent del territori el qual adquireix un percentatge superior al 20%, límit permès legalment per a classificar àrees urbanitzables. El Garraf delimita administrativament a l'est amb la comarca del Baix Llobregat, al nord amb l'Alt Penedès i a l'oest amb el Baix Penedès.