Consell Comarcal

Tràmits

Tràmits
Ajuts a l'adquisició d'habitatges
Borsa d'Habitatge
Cèdules d'habitabilitat
Instància genèrica
Queixes i suggeriments
Registre de sol·licitants d'habitatge amb protecció oficial de Catalunya
Renda bàsica d'emancipació (RBE)
Servei de menjador escolar
Servei de transport escolar
Servei d’Intermediació en Deutes de l’Habitatge - SIDH
Sol·licitud certificat digital idCAT
Sol·licitud de reserva de visita al Centre d'Interpretació del Romanticisme, per grups
Sol·licitud Tallers projecte "Garraf Tallers"
Subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial
Subvencions per al pagament de lloguer. Any 2017
Traducció per persones nouvingudes