Consell Comarcal

Tràmits

Tràmits
Ajuts a l'adquisició d'habitatges
Borsa d'Habitatge
Cèdules d'habitabilitat
Instància genèrica
Prestacions per al pagament del lloguer. Any 2018
Registre de sol·licitants d'habitatge amb protecció oficial de Catalunya
Renda bàsica d'emancipació (RBE)
Servei de menjador escolar
Servei de transport escolar
Servei d’Intermediació en Deutes de l’Habitatge - SIDH
Sol·licitud certificat digital idCAT
Sol·licitud de reserva de visita al Centre d'Interpretació del Romanticisme, per grups
Sol·licitud Tallers projecte "Garraf Tallers"
Subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial
Traducció per persones nouvingudes