Consell Comarcal del Garraf

Logo del Consell Comarcal del Garraf
Logo del Consell Comarcal del Garraf

Cultura, Patrimoni, Ocupació i Esports

Aquesta àrea està dividida en dos àmbits diferents: d'una banda, es treballen programes orientats a difondre la cultura i el patrimoni de la comarca del Garraf i, d'altra banda, es desenvolupen accions destinades a fomentar la formació i l'ocupació i a donar suport a empreses, cooperatives i persones emprenedores.

 

 

Responsables polítics:

 

- President de l’Àrea: Sr. Jaume Carol i Roldán

- Conseller delegat d'Ocupació, Empresa, Inserció Laboral i Esports: Sr. Jaume Carol Roldán

- Consellera delegada de Cultura i Patrimoni: Sra. Glòria Garcia i Prieto

- Consellera delegada de Promoció Econòmica: Sra. Rosa Huguet i Sugranyes

 

Responsables tècnics:

 

- Cap de Cultura, Patrimoni, Ocupació i Esports: Sra. Mila Arcarons i Oferil. 

Enllaços relacionats