Consell Comarcal

Serveis a les Persones

Ensenyament


Des d’aquesta àrea es gestionen totes les competències delegades pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya: Transport escolar obligatori i no obligatori, gestió de menjadors escolars, beques de menjador, ajuts individuals de desplaçament. També es coordina el transport adaptat per a infants i adults. 

 

 

Joventut 

 

Es coordinen els Serveis de joventut a nivell comarcal i es presta un servei específic de prevenció de les drogodependències (TRACA) amb joves als tres ajuntaments de menys de 20.000 habitants de la comarca (Cubelles, Canyelles i Olivella).

 

 

Serveis Socials i Salut

 

L’Àrea de Serveis Socials i Salut del Consell Comarcal del Garraf s’estructura funcionalment en Serveis socials d’atenció primària i Serveis socials especialitzats.

 

Els serveis socials d’atenció primària dels municipis de Canyelles, Olivella i Cubelles tenen com a objectiu garantir les necessitats bàsiques dels ciutadans, posant atenció en el manteniment de llur autonomia personal i promovent el desenvolupament de les capacitats personals, en un marc de respecte per la dignitat de les persones.

 

Dins dels serveis especialitzats s'ofereix el Servei d’atenció a la infància i adolescència (EAIA). També es desenvolupa el Pla Comarcal de ciutadania i immigració, el Servei d'Informació i Atenció a les Dones (SIAD Garraf), el Programa d'atenció a la dependència i el Programa d'ajuda alimentària UE.

 

Cooperació 

 

Des de l'àmbit de Cooperació i Cultura de Pau es gestiona el Programa Garraf per la Pau i totes les activitats que tenen a veure amb la cooperació al desenvolupament i amb la cultura de pau.

 

 

Garraf Tallers

 

És un programa intergeneracional que compta amb la col·laboració d’un grup de persones grans, voluntàries, de la comarca del Garraf, que es desplacen als centres educatius, centres cívics, entitats d’esplai, biblioteques, etc. amb l’objectiu de donar a conèixer la tradició, els oficis i els costums de la comarca a través de la seva pròpia experiència. És un recurs per als grans i per als joves, que fomenta la cohesió social, posant en valor el respecte pels més grans, alhora que fomenta el manteniment de les tradicions de la comarca. 

 

 

 

 

Responsables polítics:

 

Presidenta de l'Àrea: Noemí Cuadra Soriano

Conseller delegat d'Ensenyament: Joan González Escofet

Consellera delegada de Serveis Socials i Salut: Noemí Cuadra Soriano

Consellera delegada de Convivència, Ciutadania i Joventut: Teresa Llorens Carbonell

Conseller delegat de Cooperació: Juan Luis Ruiz López

Consellera delegada d'Igualtat: Mireia Rosell i Pascual

Conseller delegat d'Atenció a la Gent Gran: Francisca Carrasquilla Cuadrado

 

 

Responsables tècniques:

 

Cap de l'Àrea de Serveis a les Persones: Nati García Moreno

Cap de l'Àrea de Serveis Socials: Isabel Reina