Consell Comarcal del Garraf

Ordenació Territorial

L’àmbit d’Ordenació Territorial engloba un seguit d’actuacions relacionades amb la comarca del Garraf, que passen des de l’impuls d’estudis d’anàlisi i diagnosi fins al seguiment de diversos Plans i Programes que tenen incidència sobre l’àmbit del territori.

 

En aquest marc, s’han impulsat un seguit d’estudis com ara les Proposicions per al Planejament Territorial, o bé els estudis d’infraestructures del Pacte de Sant Martí o sobre el Transport Públic i les Pautes de Mobilitat al Garraf.


També es realitza un seguiment de les principals actuacions d’altres administracions a la comarca del Garraf: Pla Territorial Parcial del Penedès, planificació en matèria de mobilitat, altres plans territorials i sectorials, projectes i programes d’altres administracions amb incidència a la comarca del Garraf. Es realitzen presentacions dels projectes i reunions tècniques i de coordinació entre els municipis per a fer-ne el seguiment.

 

També es fa el seguiment d’actuacions relacionades amb el Pla únic d’obres i serveis de la Generalitat de Catalunya (PUOSC), a partir del que preveu el contingut de cada convocatòria. 

 

 

Funcionament:

A partir de la petició d’altres administracions o de l’estudi i seguiment dels plans i programes.

 

  • Consell Comarcal del Garraf
  • Plaça Beatriu de Claramunt, 5-8
  • 08800 Vilanova i la Geltrú
  • T 93 810 04 00
  • F 93 810 00 55